مأموران مخفیp4

 

 

نذاشتم فیلیکس حرفش رو قطع کنه پس بهش گفتم:دیگه تمومه فیلیکس

تو دیگه...

که آدرین اومد و حرفمو قطع کرد

-مرینتو با این عوضی چرا داشتی حرف می‌زدی تو....

 

از زبان 👅 آدرین

تو...

که دیدم فیلیکسه

-فیلیکس!!!!!

+آدرین؟؟؟؟؟؟؟

-تو کی اومدی اینجا؟

+به تو چه

 

دست مرینتو گرفتم و به سمت میز رفتم

-با اون عوضی چه کار داشتی؟

+اون دوست پسر من....یعنی بود

-بله؟؟؟؟؟

بعد زد زیر گریه

 

بغلش کردم و گفتم :دیگه گریه نکن نمی‌زارم اون عوضی نزدیکت بشه

ازش تشکر کردم و با هم نوشیدنی هامونو خوردیم

 

دیدم دو تا مرغ عشق(دوتا عاشق)اومدن سمت ما

-سلام من آلیا هستم و اینم دوست پسرم یا همون نامزدم نینوعه

مری:سلام نینو سلام آلیا

 

بعد از یکم آشنا شدن با اون ها دی جی اومد

 

-خانم ها و آقایان من به قید قرعه ۲ نفر رو انتخاب میکنم تا تکی برقصن و بعدش زوج خودشون رو بالای صحنه ببرن و با اون ها برقصن

زوجی که بهتر رقصید جایزه 🏆 بهش میدم

 

خب نفر اول.......

مرینت دوپن چنگ

که مرینت رنگش پرید

پرسیدم چی شده؟گفت: من رقص چندانی بد نیستم

-عب ندارم کافیه برقصی

 

نفر دوم..........

ماریا دوپن چنگ

ماریا هم با خوشحالی رفت بالا صحنه

 

دی جی:خب اول ماریا برقصه

 

ماریا هم رقصید و کلی هم عشوه اومد

بعد از چند دقیقه رقصیدن رقصش تموم شد و رفت کنار

 

-حالا نوبت مرینته

مرینت هم با خجالت شروع کرد به رقصیدن

 

از زبان 👅 مرینت

کم کم داشتم گرم میشدم

رفتم تو حس رقص 

رقصم که تموم شد همه دست زدن و تشویق کردن

-برنده ی رقص مرینت دوپن چنگ

 

ماریا تعجب کرد و حسابی عصبانی شد و با فیلیکس رفت یه جای دیگه

 

من و آدرین طبق گفته ی دی جی رفتیم رو صحنه و رقصیدیم

قلبم خیلی تند میزد....

آخه من چم شده؟

دل به رقص دادم و با لذت با آدرین رقصیدن

فکر کنم که.....

 

از زبان 👅 آدرین

مرینت با لذت داشت میرقصید

قلبم خیلی تند میزد

چرا همچین شدم؟؟؟؟؟؟؟؟

فکر کنم که.........من.....من....عاشقش شدم!!!!!!!!

-مای لیدی

-بله پیشی

پیشی!

-بله پیشی شبیه گربه هاشدی با این لباس سیاهت😂

همین هم قنیمت بود.لاقل دیگه اناناس نمیگه

گفتم:بوی عطرها خیلی خوبه

-😐

بعد از رقص باید بریم خونه ی پشتی تا بگردیم دنبال مواد ها

-درسته هر چی سریع تر بهتر

 

رقص تموم شد

رفتیم حیاط پشتی . گفتم:تو از چپ برو منم از راست.بعد یک بی سیم بهش دادم

و بعد به راه خودمون رفتیم

 

از پیشی به مای لیدی

-از مرینت به پیشی به گوشم

اونجا اوضاع چطوره؟

-فعلا چیزی ندیدم.تو چطور؟

منم همینطور

 

۵ دقیقه بعد

-از مرینت به پیشی یه مشکل داریم

پیشی به گوشم چی شده؟

-یکی بهم مشکوک شده و داره تعقیبم میکنه

اروم اروم کاری کن گیج شه

-داره سریع تر میاد

کجایی

-داره دنبالم میدووه

کجاییییییی ( با داد)

-جلوی در پشتییییی (با داد)

بعد مرینت با لفظ آروم گفت:از مرینت به پیشی من گیر افتادم....پیشی؟...پیشی....الو؟.....آدرینننننن؟آدرین سمتم اسلحه گرفته..الووووووووو

-تققققققققققققققق

این پارت تموم شد💋

لایک و کامنت بالای ۲۰ تا باشه پارت بعدیو میدم💋💖