مرسی ک راز داری فیک جونم

دعا کنین هاکماث تو کامنتا نباشه🤣🤣🤣😑

حرفی ندارم🙌الشفا😑😑😑

باش تو روباه قرمز فقط یکی بلطفه جمله ی اولو ترجمه کنه😐🙄

چرا مارو دعوت نکردن😐🤣

وقتی نمیخای نظر بدی چرا نظر میدی اسکل تو ندزدی کافیه معلوم نیس بچه چن سالش بودع😐😑

 

کدوم یکی سم تر بود تو کامنتا بگین

 

تا پست بعد بابای👋🏻👋🏻