بعضی نویسنده های عزیزمون یکم باید منظم تر باشن. ❤️⭐

لطفا این موارد پایین رو تو پستتون رعایت کنین وگرنه مجبورم پستتون رو موقت و دسترسی به پستتون رو برای یه مدت ببندم.

  • عکس داشته باشه پستتون اولش
  • متن طولانی نذارین تو متن اصلی
  • فونتتون بزرگتر از 18 نباشه
  • پست موقت نذارین (سریع دسترسیتون بسته میشه)